OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Upozornění pro zákazníky: nepřijímáme platební karty,ani platbu v hotovosti. Náš e-shop  nepodléhá EET.

 

 

Vítáme Vás v našem obchůdku a dofáme,že si u nás vyberete.Před prvním nákupem se musíte zaregistrovat (přihlašovací formulář v pravo nahoře).V případě,že se nechcete registrovat je možno poslat objednávku na e-mail,nebo telefonicky (e-mail i tel.číslo uvedeno v kontaktech). V případě jakýchkoliv nejasností,nebo dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu , nebo telefonicky. Rádi Vám poradíme

 

DODACÍ PODMÍNKY:

Zboží zasíláme po připsání platby na náš účet,nebo dobírkou.Při platbě předem prosím počkejte na potvrzovací email,ve kterém Vás budeme informovat o dostupnosti zboží.

Na připsání platby čekáme 7dní po této době bude zboží vráceno do prodeje. 

1) dodací lhůta zboží na skladě- zboží odesíláme v den připsání platby na účet,u dobírky do 24hod.

2) dodací lhůta zboží, které není na skladě je 4-14 pracovních dnů

3) v případě, že zboží je u dodavatele vyprodané, dodací lhůta bude delší. O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.

 

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  • Storno objednávky ze strany kupujícího
  • Kupující má právo stornovat objednávku do 4 hodin po objednání na email u-ruzenky@seznam.cz, nebo v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

 • Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1.občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, bez udání důvodu.  Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty u-ruzenky@seznam.cz  nebo telefonicky na číslo 725617816.

  Prodávající  vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu s originál dokladem o koupi.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 a násl. OZ nemůže odstoupit od smlouvy  o

  a.   poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   b. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

      V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

  Spotřebitel nemá právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s následným vrácením zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

 

 

REKLAMACE:
Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávané věci , jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Lhůta na vyřízení reklamace je stanovena zákonem a činí 30 dní. V případě nedodržení zákonem stanovené lhůty ma kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v pravo nahoře.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše firma se zavazuje, že všechna osobní data budeme používat pouze pro naši vnitřní potřebu a pro komunikaci s vámi našimi zákazníky.
Osobními údaji na našem e-shopu jsou obvyklé - jméno, příjmení, kontakty a již méně zřejmé - např. IP adresa, číslo bankovního účtu a další. 1.4. Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů“, ale ochranu osobních údajů řešíme vlastními silami. 
 Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zamezením přístupu nepovolaných osob a to jak fyzicky do prostor, kde se pracuje s osobními údaji v listinné podobě, tak i do všech počítačů i do datové sítě např. šifrováním komunikace (použitím HTTPS protokolu) a zaheslováním přístupů.
Prohlašujeme, že k Vašim osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

PROVOZOVATEL:

Jméno: Švábenský Jindřich

Místo podnikání: Osvoboditelů 1019, Bohumín PSČ 73581

IČO: 18111424

ˇŽivnostenský list vydaný fizické osobě na základě ohlášení živnosti ze dne 20.11.1992 pod č.j.:

92/707031/0916/Me

 

 

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA-doporučený balík
Objednané zboží je zasláno jako doporučený balík . Česká pošta zásilky doručuje zpravidla za 2-5 pracovních dnů. POŠTOU NEPOSÍLÁME OBJEMNÉ ZÁSILKY,použijte PPL. Viz: http://u-ruzenky.mimishop.cz/index.php
149,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA-EMS
Zboží je zasíláno Českou poštou jako expresní zásilka.Dodána do druhého dne od odeslání.(možno i v sobotu) http://u-ruzenky.mimishop.cz/index.php
269,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY
Balík s doručením do druhého dne od odeslání viz.: http://u-ruzenky.mimishop.cz/index.php
209,00 Kč ZDARMA
BALÍK NA POŠTU
Můžete si určit poštu, např. u Vašeho pracoviště atp., kam chcete balík doručit a vyzvednou si ho odtud. Nezapomínejte, prosím, uvést adresu pošty na kterou chcete zásilku doručit. Viz.: http://u-ruzenky.mimishop.cz/index.php
169,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
Po dohodě možno zboží osobně vyzvednout a převzít ... BOHUMÍN Ale platbu požadujeme předem, protože nepodléháme EET
ZDARMA ZDARMA
PPL - Profess.Parcel Logistic
Doručení zásilky druhý den po odeslání. PROSÍME O UVEDENÍ TEL. ČÍSLA DO OBJEDNÁVKY Z DŮVODU KONTAKTOVÁNÍ PŘEPRAVNÍM PRACOVNÍKEM.
130,00 Kč ZDARMA
NA SLOVENSKO PPL
PPL - Slovensko ODESÍLÁME POUZE NA DOBÍRKU Zásilka bude doručena PPL službou. V objednávce nutno uvést Vaše telefonní číslo pro kontakt s řidičem. Možno odeslat i na adresu do zaměstnání. Zkontrolujte, prosím, zda jste uvedli správnou emailovou adresu a telefonní číslo, děkujeme.
270,00 Kč ZDARMA
Česká pošta
Roušky dodáváme pošstou
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PŘEVODEM NA ÚČET
Zásilky jsou posílány až po připsání platby na náš účet.Rezervace zboží je na 7 dní.Pokud není do této doby platba na účet připsána, je objednávka automaticky stornována.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
Platba při převzetí zboží
65,00 Kč
DOBÍRKA BALÍK DO RUKY
Dříve Obchodní balík. Balík s dodáním do druhého dne od odeslání, pošta avizuje dodání, způsob platby dobírka při převzetí.
60,00 Kč
Osobní převzetí
Před odběrem zboží je nutno provést platbu předem převodem na náš účet.
BEZ POPLATKU
NA SLOVENSKO PPL
PPL - Slovensko ODESÍLÁME POUZE NA DOBÍRKU Zásilka bude doručena PPL službou. V objednávce nutno uvést Vaše telefonní číslo pro kontakt s řidičem. Možno odeslat i na adresu do zaměstnání. Zkontrolujte, prosím, zda jste uvedli správnou emailovou adresu a telefonní číslo, děkujeme.
60,00 Kč
Dobírka - PPL
Platba při převzetí zboží.
60,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF